รายละเอียดด้านดอกเบี้ยจำนองที่ดีสำหรับคุณ

การประกันภัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นความคุ้มครองแก่ผู้ให้กู้จำนองในกรณีของการผิดนัดชำระเงินโดยผู้ยืม เป็นกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกับกรมธรรม์อื่น ๆ และต้องมีเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้ พรีเมี่ยมโดยทั่วไปจะถูกส่งผ่านโดยผู้ให้กู้จำนองให้กับผู้ซื้อจำนอง ผู้ซื้อจำนองอาจต้องการจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนหรือเป็นเงินก้อนเมื่อสิ้นปีหรือระยะเวลาปิดบัญชี เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจำนองต้องจ่ายโดยผู้ยืมจำนองบริษัทประกันจำนองจึงกำหนดเป้าหมายโฆษณาของตนแก่ผู้กู้ บริษัท ประกันภัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยกำลังมองหาผู้นำในการซื้อประกันที่มีศักยภาพของผู้ซื้อนโยบาย

เหล่านี้คือบุคคลที่ได้รับการจดจำนองจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่ทำเงินมัดจำอย่างน้อย 20% ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันจำนอง แต่เป็นข้อบังคับสำหรับคนอื่น ๆ ดังนั้นผู้ซื้อจำนองรายนี้จึงได้รับคำเชิญจากลูกค้ารายย่อยที่จ่ายเงินน้อยกว่า 20% ของเงินดาวน์ การตลาดทางโทรศัพท์เป็นตัวเลือกที่ทำงานได้มากที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลการประกันภัยสินเชื่อที่อยู่อาศัย พนักงาน ที่ต้องการส่งประกันจำนองให้กับผู้ซื้อของตน บริษัท ที่สนใจในการซื้อประกันจำนองสำหรับผู้กู้ของพวกเขาเป็นผู้นำซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง บริษัท ประกันภัย ศูนย์บริการอาจเรียกเย็นตัวเองว่าผู้กู้จำนอง เมื่อ บริษัท ประกันภัยจำนองได้รับการถือครองที่มีศักยภาพนำมันดังต่อไปนี้ขึ้นและพยายามที่จะปิดนโยบายการประกันเกี่ยวกับผู้กู้จำนอง

ไม่มีเว็บไซต์ประกันจำนองหลายแห่งที่สร้างโอกาสในการขาย

จำนองไม่กี่รุ่นนำเว็บไซต์ที่มีผู้กู้จำนองกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และ พวกเขาสำหรับนโยบายการประกันจำนอง ผู้นำที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกส่งต่อไปยัง บริษัท ประกันภัยจำนอง เนื่องจากผู้นำที่มีอยู่แล้วที่ผ่านการรับรองจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินสำหรับ บริษัท ประกันภัย เหตุผลสำหรับจำนวนที่ลดลงของ บริษัท ผู้ผลิตชั้นนำที่มีอยู่ในเขตข้อมูลการประกันภัยจำนองคือส่วนใหญ่ของบริษัทประกันภัยจำนองจะเชื่อมโยงหรือร่วมกับผู้ให้บริการจำนองชั้นนำ

ดังนั้นเมื่อมีการจำนองขายนโยบายการประกัน

จะรวมกับการจำนอง นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของการจำนองและเป็นบรรทัดฐานที่ใช้โดย บริษัท ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัท ประกันภัยจำนองยังคงพยายามที่จะปรับปรุงธุรกิจของตนโดยการสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น พวกเขาอาจจะเต็มใจที่จะจ่ายเงินสูงกว่า 35 เหรียญสำหรับโอกาสในการเป็นผู้นำที่ดี สินเชื่อจำนองย้อนหลังคือสินเชื่อบ้านสำหรับผู้กู้ที่อายุเกิน 60 ปี การจำนองย้อนกลับช่วยให้ผู้กู้สามารถดึงเงินสดไปหาค่าของบ้านได้ ความแตกต่างหลักระหว่างการจำนองย้อนกลับและการจำนองตามปกติคือการจำนองย้อนกลับผู้ยืมไม่จำเป็นต้องชำระคืนเป็นประจำจนกว่าจะย้ายเข้ามาดูแลขายบ้านหรือตาย เมื่อเงินกู้สิ้นสุดลงผู้กู้หรือที่ดินของพวกเขาต้องชำระคืนสิ่งที่ค้างชำระโดยปกติจะเป็นเงินที่ได้จากการขายบ้าน